Tanfolyamok

2017_05_23_tanfolyamok_gif

Azokat a gyerekeket várjuk Alapítványunknál, akiknek nehézségeik vannak a társas kapcsolatokkal és a szociális-kommunikációval. Olyan, magasan funkcionáló, jó verbalitású, elsősorban integrált oktatási formában résztvevő gyermekeket fogadunk, akik elmúltak 5 évesek, de még nem töltötték be a 12. életévüket. Módszereink és eszköztárunk az ő igényeikhez illeszkedik leginkább.

A tanfolyamok tematikáját, és tananyagait többéves gyakorló munkánk és számos külföldi jó-gyakorlat ismeretének eredményeként alakítottuk ki. Folyamatosan átdolgozzuk őket, beépítve az újabb tapasztalatainkat, ismereteinket, hogy a lehető leghatékonyabbak legyenek a hozzánk járó gyermekek számára.
Tanfolyamaink 12 alkalmasak, melyből 11 alkalmat töltünk a gyerekekkel. A 12. alkalommal csoportos szülői megbeszélést tartunk.
Foglalkozásaink kiscsoportos formában valósulnak meg, mely azt jelenti, hogy minimum 2 maximum 5 gyermek tanul együtt.
Az egyes alkalmak 60-75 percesek, a gyerekek életkorától, terhelhetőségétől és a csoport létszámától függően.
Mielőtt tanfolyami témát és csoportot ajánlunk a gyermekeknek, egy személyes találkozó alkalmával ismerjük meg őket. A csoportalakításhoz figyelembe vesszük a gyermek életkorát, habitusát és azt is, hogy mire lenne leginkább szüksége.
Folyamatosan várjuk a jelentkezéseket a tanfolyamokra, azonban a foglalkozásokba menet közben már nem lehetséges a bekapcsolódás.
Egy tanév során három tanfolyami ciklust bonyolítunk le, melynek kezdő időpontjai: szeptember, december, március. A nyári időszakban nem indítunk foglalkozásokat.

symbo_ikon_04_2017

Egy csapat vagyunk!

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

A tanfolyamon a gyerekek alapvető csoportkészségeket sajátíthatnak el. Gyakorolják a várakozást, a sorra kerülést, az együttműködést stb. A fő cél, hogy a gyerekek kiscsoportban gond nélkül tudjanak együttműködni társaikkal feladathelyzetben és spontán, szabadjáték  helyzetek során egyaránt.

foglalkozasok_iconset_m-04

Érzelmeink nyomában

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

A tanfolyamon a gyerekek megismerkednek különféle érzelmekkel, és megtanulják azok felismerését és kifejezését. Célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek megérteni saját és mások érzéseit, meghatározni az érzelmek lehetséges okait.

A 12 alkalom során a következő érzelmekkel és árnyalataikkal foglalkozunk részletesebben: boldog, büszke, szomorú, dühös, csalódott, fél, szorongó, izgatott, meglepett, ijedt, magányos, megbántott, megsértett, stb. Különféle játékos feladatok segítségével megismerik ezeknek az érzelmeknek a testi jellemzőit, az azokat kísérő testérzeteket. Rávezetjük a gyerekeket, milyen jeleik vannak, és hogyan ismerhetik fel, hogy egy-egy helyzetben mit éreznek. A tanfolyam során folyamatosan dolgozunk a gyermekek saját élményeivel. Megtapasztalják, hogy az érzelmeknek fokozataik vannak, gyakorolják az érzelmek fokozataihoz kapcsolható viselkedéseket. Megtanulják összehasonlítani és megkülönböztetni az érzéseket. A tanfolyamon hétről hétre újabb érzelmekkel bővítik saját hangulatkörüket, melyet később otthon is használhatnak.

A tanfolyamhoz készült munkafüzet kitöltésével rendszerezzük a megszerzett ismereteket, mely a későbbiekben is emlékeztetőül szolgál. A gyerekek házi feladatot kapnak, aminek segítségével jobban elmélyíthetik a foglalkozásokon tanultakat.

A tanfolyamot ajánljuk mindazoknak, akiknek nehézséget jelent saját érzelmeik felismerése és kifejezése, illetve mások érzéseinek azonosítása.

foglalkozasok_iconset_m-03

Érzelmeink Eszköztára

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

A tanfolyamon az érzelmekről, az érzelmek és a viselkedés kapcsolatáról tanulnak a gyerekek. Célunk, hogy az érzelmekhez helyes viselkedéseket tanítsunk.

A gyerekek megtanulják, milyen előnyökkel jár, ha helyesen kezelik a kellemetlen érzéseiket. Düh és szorongáskezelő módszereket tanítunk. Kitérünk az érzelmek kezelésének nem megfelelő módszereire is. Szituációs gyakorlatokon keresztül megtapasztalják az egyes viselkedések következményeit. Megismerkednek a nyugalom, nyugodtság érzésével és tapasztalatokat szereznek ezek pozitív hatásairól. Hétről hétre olyan technikákat tanulnak, melyekkel sikeresen csökkenthetik a negatív érzéseiket, és könnyebben megnyugodhatnak.

Segítünk meghatározni dühük és szorongásuk lehetséges okait, és azt, hogyan alakítsák viselkedésüket a megfelelő módon. Dramatikus technikák segítségével mélyítik el az érzelmi eszköztár alkalmazását.

A tanfolyam során folyamatosan dolgozunk a gyermekek saját tapasztalataival, élményeivel.

A tanfolyamhoz készült munkafüzet kitöltésével rendszerezzük a megszerzett ismereteket, mely a későbbiekben is emlékeztetőül szolgál. A gyerekek házi feladatot kapnak, aminek segítségével jobban elmélyíthetik a foglalkozásokon tanultakat.

Minden alkalomhoz kapcsolódik egy, a szülők számára készített összefoglaló, melyben ötleteket adunk arra, hogyan ültethetik át mindezt a mindennapi életbe.

A tanfolyamot ajánljuk mindazoknak, akiknek problémáik vannak a düh és szorongáskezelés területén. A tanfolyam kezdete előtt felmérést végzünk a gyermekek érzelem azonosításának és kifejezésének aktuális szintjéről.

foglalkozások_07xl

Beszélj róla, oldd meg!

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

A foglalkozásokon a gyerekek problémamegoldó módszereket tanulhatnak. Konkrét helyzetek kapcsán tanítjuk meg számukra, a probléma megfogalmazását, kifejezését. Gyakran tapasztaljuk, hogy a gyerekek nem tudják elmondani, vagy nem mondják el, ami éppen zavarja őket. Ilyenkor kommunikáció helyett a helyzethez nem illő viselkedéssel reagálnak. A tanfolyamon a mindennapi életből vett problémákat dolgozzuk fel, ezáltal a gyerekek megtapasztalhatják a helyes problémakezelés előnyeit illetve végigvezetjük őket a helytelen problémakezelés következményein is.

foglalkozasok_iconset_m-08

Mire Gondolsz?

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

Ezen a tanfolyamon a mentalizáció és az elmeolvasás a központi témánk. Nagyon sok gyereknek nehézséget jelent mások szándékainak, vágyainak, vélekedéseinek felismerése. Konkrét példákon, saját helyzeteken keresztül igyekszünk megtanítani a gyermekeknek, hogyan és mit érdemes figyelni a másikon, hogy könnyebben és jobban megértsük őt.

symbo_ikon_01_2017

Iskolás leszek

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

symbo_ikon_02_2017

Iskolás vagyok

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

foglalkozasok_iconset_m-05

Barátkozni jó!

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

A tanfolyamon a barátságról, a barátkozásról tanulnak a gyerekek. Segítünk megérteni a barátság fogalmát, azt, hogy mit jelent barátnak lenni, és hogy hogyan választhatjuk meg őket. Sorra vesszük a barátság legfontosabb jellemzőit, megtanulják, mi tesz valakit baráttá. Szerepjátékok segítségével gyakoroljuk az egymás közötti kommunikációt, azt hogyan legyünk jó hallgatók, és hallgassuk meg a barátunkat, hogyan beszélgessünk, érdeklődjünk és figyeljünk a másikra. Segítünk a barátaikkal kapcsolatos problémákat, konfliktusokat megoldani, megoldási stratégiákat tanítani. Gyakorolják a kompromisszumkötést, megegyezést, kibékülést, megbocsátást. Kitérünk a társas nyomás jelenségére is, gyakoroljuk a helyzethez illő válaszadásokat. Foglalkozunk a kinevetés, csúfolódás eseteivel is.

Ajánljuk mindazoknak, akiknek nehézséget jelent a barátkozás, szeretnének nyitottabbakká és jobb barátokká válni. Azoknak, akik szeretnének barátokat szerezni és megtartani őket.

A tanfolyam előfeltétele a megfelelő szintű érzelemkezelés.

symbo_ikon_03_2017

Barátkozni jó! 2.

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

A népszerű barátkozni jó tanfolyamunk folytatása. A barátkozni jó! 2. tanfolyamon arra fókuszálunk, hogy a már kialakított, vagy kezdődő baráti kapcsolatokat a gyerekek képesek legyenek megtartani, és elmélyíteni. Abban nyújtunk segítséget számukra, hogy megértsék, milyen fontos dolgok szükségesek ahhoz, hogy a barátság fennmaradhasson. A foglalkozásokon arról tanulnak a gyerekek, hogy mik erősíthetik, és mik ronthatják el a barátságot. Többek között különbséget teszünk mit jelent, ha valaki szándékosan vagy véletlenül tesz valamit, mi a különbség az együtt nevetni és a kinevetés között. Részletesen foglalkozunk az őszinteség kérdéskörével, tisztázzuk a bizalom, irigység, segítőkészség barátságban betöltött szerepét.

A barátkozni jó 2! tanfolyamunkat azoknak ajánljuk, akik részt vettek az első barátkozni jó tanfolyamon, és még többet szeretnének megtudni a barátságról.

foglalkozasok_iconset_m-11

Mindent magamról!

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

A tanfolyamon énkép, önismeret fejlesztéssel foglalkozunk. A gyerekek megismerik saját külső és belső tulajdonságaikat. Sorra vesszük a megjelenésünk egyes jellemzőit, észrevesszük az emberek közötti hasonlóságokat, különbségeket. A személyiség összetevőinek megismerésével foglalkozunk részletesen. Kitérünk erősségeinkre és gyenge pontjainkra, jó és rossz tulajdonságokra.

A tanfolyamot ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék minél jobban megismerni saját magukat, hogy reális énképük, önismeretük tudatában legyenek.

foglalkozasok_iconset_m-06

Szerelmesnek lenni jó!

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról

A barátkozni jó tanfolyamaink folytatása a Szerelmesnek lenni jó! A gyerekek/fiatalok a foglalkozásokon az ellenkező nemmel való kapcsolódásról tanulnak. Ezt a tanfolyamot kamaszkorban lévő gyerekeknek ajánljuk, akik már kezdenek érdeklődni a másik nem iránt. A fiatalok tanulnak arról, hogy mi a szerelem, és hogy miben különbözik a barátságtól. Részletesen foglalkozunk a szerelemben megjelenő érzetekkel, a szerelemhez kapcsolódó közös tevékenységekről, úgymint bókolás, udvariassági formák. A testi érintkezés lehetőségeiről is tanítjuk a fiatalokat. Igény szerint a szexualitással kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozunk.

symbo_ikon_05_2017

Önállóbb leszek!

Részletek a 12 alkalmas tanfolyamról