Bemutatkozó

A Symbo Alapítványál olyan készségfejlesztő tanfolyamokat tartunk, ahol a szociális-kommunikációs nehézségeken belül megjelenő problémákkal fókuszáltan foglalkozunk.

Foglalkozásaink többféle témakör kört ölelnek fel, úgymint az érzelmek megismerése és kezelése, a barátkozás, az elmeolvasás, a konfliktuskezelés, problémamegoldás, és az énkép, önismeret.

Az ilyen jellegű nehézségek főként autista gyermekek és fiatalok körében jelennek meg, de szakmai tapasztalataink azt mutatják, hogy az autizmusban nem érintett óvodás, és iskoláskorú gyermekek esetében is egyre gyakoribbak.

A tanfolyamaink során olyan készségeket sajátíthatnak el, melyek a mindennapok során közvetlenül segíti őket a társas kapcsolataik sikeres kezelésében.

Szakembereink

Gyöngyi

Farkas Gyöngyi Karolina

szakmai vezető

Gyógypedagógusként 2008 óta foglalkozom autista gyermekek fejlesztésével. Egy külföldi ösztöndíj vitt közelebb ahhoz az elhatározáshoz, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Kezdetben az Autizmus Alapítványnál dolgoztam, majd a Nemzetközi Cseperedő Alapítványnál kaptam lehetőséget, hogy egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat tartsak. 2013-ban egy hazai autizmus projektben kezdtem el dolgozni koordinátorként. A mai napig részt veszek különböző képzések kidolgozásában és oktatásában. Munkám során több megközelítéssel is megismerkedtem, melyek segítettek abban, hogy a jelenlegi csoportfoglalkozásokat leginkább a hozzánk járó gyerekekre tudjuk szabni. Nyitott vagyok az új módszerek és ismeretek iránt. Érdekelnek a határtudományok és az újdonságok. A foglalkozások mellett nagyon szeretem a szülőkkel való munkát a közös ötletelést és a szülőklubokat. Boldogsággal tölt el, hogy nemcsak tőlem tanulnak a gyerekek, de én is minden nap tanulok tőlük. Nélkülük nem tudnám, hogy többféle villamos is van, nem csak Combino és hogy mi is az a Minecraft.

Melinda

Faragó Melinda

szakmai vezető

Gyógypedagógus vagyok, 2009 óta foglalkozom autista gyermekekkel. Még főiskolásként Nottinghamben, majd friss diplomásként az Autizmus Alapítvány Iskolájában tanultam meg az autizmus elméleti és gyakorlati alapjait. Miután az autizmus széles spektrumáról megismertem gyermekeket, hamar kiderült számomra, hogy leginkább az akkoriban még magasan funkcionáló autistáknak vagy Aspergereseknek nevezett csoporthoz, – akiknek tagjai elsősorban integrációban tanulnak – kötődöm leginkább, és a velük való munka során éreztem legjobban magam. Ezért is mélyedtem bele az árnyékpedagógia külföldi gyakorlatának tanulmányozásába, és kezdtem itthoni jó gyakorlatok kialakításába, a Gyermekek házában, és a Móra Ferenc Általános Iskolában. A Symbo Alapítvány egyik alapítójaként célom, hogy az autizmusban érintett gyermekek kiscsoportos fejlesztés keretében, egy biztonságot adó, és vidám hangulatú légkörben, tematikusan sajátítsanak el, olyan – a mindennapjaik során alkalmazható – szociális-kommunikációs ismereteket, amik segítik őket beilleszkedni a kortárs közösségbe, és tágabb értelemben a társadalomba. Szívügyünk, hogy a család, mint egység kapjon ötleteket, útmutatást ahhoz, hogy a gyermekeik, az ő és a mi segítségünkkel ki tudják hozni magukból a legtöbbet.

Lőrincz Anna

Lőrincz Anna

Bár mindig is érdekelt és vonzott a valamilyen nehézséggel, akadályozottsággal küzdők megsegítése, eredeti szakmám jogász lett, és csak felnőtt fejjel fordultam tudatosan a gyógypedagógia felé.

2011-ben OKJ-s képzés keretében gyógypedagógiai asszisztensi végzettséget szereztem, majd 2017-ben végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, autizmus spektrum pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Érdeklődésem fő fókuszában az autizmusban érintett, magasan funkcionáló gyermekek állnak. Szakdolgozatomat az autizmus spektrum diagnózissal rendelkező gyermekek iskolai integrációja témájában írtam.

A Symbo-ban 2016-ban kezdtem el dolgozni.

A gyerekekkel való foglalkozás számomra egy fantasztikus kihívás és örömforrás egyben. Minden egyes alkalommal kapok, tanulok valamit a tanítványoktól, és ez folyamatosan inspirál, feltölt és fejlődésre ösztönöz.

Négy gyermekem mellett örömmel szentelem időmet és energiámat a Symboban végzett munkának.

Solt Anna

Solt Anna

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem gyógypedagógusként. A kommunikációs nehézségek mindennapokra gyakorolt hatása kezdetektől fogva a munkám fókuszában volt. Első munkahelyemen, a Bliss Alapítványnál halmozottan sérült, nem beszélő gyerekekkel és felnőttekkel dolgoztam, majd 2006-tól először az Autisták Országos Szövetsége, majd a Vadaskert Alapítvány Autizmus Ambulanciája biztosította számomra a keretet az autista gyerekekkel és szüleikkel való közös munkához. Részt vettem a szülők számára biztosított tréningek összeállításában és megtartásában, az egyéni konzultációk során ambuláns keretek között alkalmazott terápiás eljárásokban, illetve az akkreditált szakemberképzésben. 2016 óta a Symbo Alapítvány munkatársa vagyok, igyekszem integrálni a különböző területeken szerzett tapasztalataimat és szünet nélkül bővíteni a tudást, amit a gyerekek boldogulásának szolgálatába állíthatok.

Kianek Zsófia

Kianek Zsófia

2007-ben végeztem értelmileg akadályozottak pedagógiája és logopédia

szakirányon az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán. 2013-ban diplomát

szereztem az Autizmus spektrum pedagógiája c. posztgraduális képzésen. Évekig tanítottam ép

értelmű autizmussal élő gyermekeket osztályban, illetve két évig dolgoztam gyógypedagógiai

óvodai csoportban autista gyermekekkel. Szakmai érdeklődésem középpontjában elsősorban az

autizmus, illetve a kommunikációoktatás áll..

Antal Bálint

Antal Bálint

Az ELTE Társadalomtudományi Karán folytattam tanulmányokat, szociális munkás szakon. Ezt követően kapcsolódtam be az Aureus Alapítvány autista gyermekeket segítő munkájába, önkéntesként. Több tanfolyamot, képzést elvégeztem és egyre több tapasztalatot szereztem az autista gyermekekkel, fiatalokkal együtt töltött idő során fejlesztési lehetőségeikről és önmagamról, mint segítőről, fejlesztőről. Szabadidőmben zenével foglalkozom – csellóztam sok évig, most barátaimmal alkotva zenekart, gitározom. De színjátszással, versek előadásával is foglalkoztam. Úgy vélem, a művészetek sokat segítenek abban, hogy a különleges vagy nehéz lelki helyzetben levő embertársaimhoz értőn tudjak fordulni.

Kuratórium

Németh Adrienn

Németh Adrienn

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán logopédia és pszichopedagógia szakokon szereztem diplomát 2007-ben. A főiskolai évek alatt autizmussal élő gyermekek terápiájában is részt vettem. Gyógypedagógiai terápia szakirányon a mesterképzést 2011-ben végeztem el. Pályakezdőként egy beszédfogyatékos gyermekeket integráló óvodában dolgoztam. Ezt követően hat évig logopédiai osztályokkal dolgoztam egy általános iskolában. Tapasztalatot szereztem a pöszeség, a diszfázia, a diszlexia prevenció és reedukáció területén. Nyelvlökéses nyelés terápiájával is foglalkozom. Mindenféle életkorú gyermekkel nagyon szívesen dolgozom, az óvodástól a középiskolásig. Munkám során fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést, a gyermekek motiválását, saját szakmai tudásom folyamatos bővítését. A Symbo Alapítvány munkáját szívesen segítem, mert hasznos segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Pitrik Zsóka

Pitrik Zsóka

2012 óta dolgozom az Autizmus Alapítvány Nappali Ellátást Nyújtó Intézményében, 2013 óta intézményvezetőként.

2011-ben végeztem szociálpedagógia szakon az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.

2016-ban okleveles szociális munkás diplomát szereztem a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetében.

Egyéb végzettségek:

  • Gyógypedagógiai asszisztens
  • Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai
  • Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése
  • Autizmus-specifikus követelmények használata a közszolgáltatásokban
Kellner András

Kellner András

Támogatók

DKKR_logo_blue