Bemutatkozó

A Symbo alapítványnál olyan készségfejlesztő tanfolyamokat tartunk, ahol a szociális nehézségeken belül megjelenő problémákkal (barátkozással, az érzelmek felismerésével és kezelésével, konfliktuskezeléssel kapcsolatos nehézségek) fókuszáltan foglalkozunk. Az ilyen jellegű nehézségek főként autizmussal élő gyermekek és fiatalok körében jelennek meg, de szakmai tapasztalataink azt mutatják, hogy az autizmusban nem érintett óvodás és iskoláskorú gyerekek körében is gyakoriak. A tanfolyamaink során olyan készségeket sajátíthatnak el, melyek a mindennapok során közvetlenül segíti őket a társas kapcsolataik sikeresebb kezelésében. Ehhez elengedhetetlen egy bizonyos szintű énkép és önismeret fejlesztés, melynek elemei beépülnek foglalkozásaink menetébe.

Szakembereink

gyongyi

Farkas Gyöngyi Karolina

Farkas Gyöngyi vagyok, a gyógypedagógiai alap és mesterképzés után a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanultam Művészettel nevelést, melynek során a film, dráma, zene és képzőművészeti terápiákkal mélyebben is megismerkedhettem. Munkám során, mind az Autizmus Alapítványnál, mind a Nemzetközi Cseperedő Alapítványnál, főként magasan funkcionáló gyermekekkel dolgoztam, így 2012-ben elkezdtem az Inkluzív nevelés tanára mesterképzést, mely az integráció és inklúzió témakörében szélesítette az ismereteimet. 2013-tól az FSZK Nyolc Pont Projektjében dolgoztam, majd az Autizmus Koordinációs Iroda munkatársa voltam 2016 nyaráig.

mela

Faragó Melinda

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon szereztem alap, és mester fokozatú diplomát. Az egyetem befejezése után az Autizmus Alapítványnál kezdtem dolgozni gyógypedagógusként. Már az ottani munkám során foglalkoztatni kezdett az autizmussal élő gyerekek integrációjának kérdése. Jelenleg “árnyék” pedagógusként segítem az autizmussal élő gyermekek beilleszkedését az iskolai környezetbe. Pedagógus és szülő konzultációkat, kortárs érzékenyítést végzek, annak érdekében, hogy az integrációban résztvevő szereplők együttműködése a lehető legösszehangoltabb lehessen.

lorincz_anna

Lőrincz Anna

dr. Lőrincz Anna vagyok, 42 éves, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar végzős hallgatója (eredeti végzettségem szerint jogász). Magánemberként és szakemberként is meghatározó fontosságú kérdés számomra a valamely nehézségből adódóan az életüket az átlagoshoz képest másként élők integrációja – oktatási és társadalmi szinten egyaránt. Egyetemi tanulmányaim egyik fő fókusza az autizmus spektrum pedagógiája. Nagyon örülök, hogy a Symbo lendületes, kreatív, pozitív szemléletű csapatának tagja lehetek.

solt_anna

Solt Anna

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem gyógypedagógusként. Első munkahelyem a Bliss Alapítvány volt, ahol halmozottan sérült, nem beszélő gyerekekkel és felnőttekkel dolgoztam. A kommunikációs nehézségek mindennapokra gyakorolt hatása kezdetektől fogva a munkám fókuszában volt. Jelenleg a Vadaskert Alapítvány Autizmus Ambulanciáján dolgozom, részt veszek a szülők számára biztosított tréningek összeállításában és megtartásában, az egyéni konzultációk során ambuláns keretek között alkalmazott terápiás eljárásokban, illetve az akkreditált szakemberképzésben.

zsófi

Kianek Zsófia

2007-ben végeztem értelmileg akadályozottak pedagógiája és logopédia
szakirányon az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán. 2013-ban diplomát
szereztem az Autizmus spektrum pedagógiája c. posztgraduális képzésen. Évekig tanítottam ép
értelmű autizmussal élő gyermekeket osztályban, illetve két évig dolgoztam gyógypedagógiai
óvodai csoportban autista gyermekekkel. Szakmai érdeklődésem középpontjában elsősorban az
autizmus, illetve a kommunikációoktatás áll..

Kuratórium

adri

Németh Adrienn

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán logopédia és pszichopedagógia szakokon szereztem diplomát 2007-ben. A főiskolai évek alatt autizmussal élő gyermekek terápiájában is részt vettem. Gyógypedagógiai terápia szakirányon a mesterképzést 2011-ben végeztem el. Pályakezdőként egy beszédfogyatékos gyermekeket integráló óvodában dolgoztam. Ezt követően hat évig logopédiai osztályokkal dolgoztam egy általános iskolában. Tapasztalatot szereztem a pöszeség, a diszfázia, a diszlexia prevenció és reedukáció területén. Nyelvlökéses nyelés terápiájával is foglalkozom. Mindenféle életkorú gyermekkel nagyon szívesen dolgozom, az óvodástól a középiskolásig. Munkám során fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést, a gyermekek motiválását, saját szakmai tudásom folyamatos bővítését. A Symbo Alapítvány munkáját szívesen segítem, mert hasznos segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

522639_503136113050374_944592096_n

Pitrik Zsóka

2012 óta dolgozom az Autizmus Alapítvány Nappali Ellátást Nyújtó Intézményében, 2013 óta intézményvezetőként.

2011-ben végeztem szociálpedagógia szakon az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.

2016-ban okleveles szociális munkás diplomát szereztem a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetében.

Egyéb végzettségek:

  • Gyógypedagógiai asszisztens
  • Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai
  • Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése
  • Autizmus-specifikus követelmények használata a közszolgáltatásokban

Kellner András

Támogatók

DKKR_logo_blue